Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1944 (46. évfolyam, 1-48. szám)

BARANYA VÁRMEGYE »i. ..... ................................■>■„"•■■■ i ...p- * H IVATALOS LAPJA ________________* ____________________________ / * í. f. } * 1944-iki (XLVI.) évfolyam Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye iölevéltárosa / PÉCS, 1945. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁBAN. Felelős nyomdatulajdonos : WITTELSBACH KÁROLY

Next

/
Thumbnails
Contents