Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (49. évfolyam, 1-35. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1948-iki (XLIX.) évfolyam. SZERKESZTETTE: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Pécs, 1948. Nyomatott Taizs József Könyvnyomdában. Felelős nyomdatulajdonos: Wittelsbach Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents