Állami gimnázium, Bártfa, 1902

A BÁRTFAI MAGY. КIR. ÁLLAMI GIMNÁZIUM T7TX. ÉRTESÍTŐJE AZ 1902—1903. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: VAS ANTAL DR. kir. igazgató. ]{ Á R T F A, NYOMATOTT SALGÓ MÓR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents