Állami gimnázium, Bártfa, 1903

A BARTFAI MAGYAR 1 ч mm KIRÁLYI ÁLLAMI GIMNÁZIUM vnr ÉRTESÍTŐJE AZ 1903-1904. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: VAS ANTAL DR. kir. igazgató. BÁRTFA, 1904. NYOMATOTT SALGÓ MÓR, KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents