Állami gimnázium, Bártfa, 1906

'744 A BÁRTFAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI GIMNÁZIUM A3 19ts—tm. ISKOLAI áltól. KÖZLI: VAS ANTAL DR. igazgató. EÁRTFÁN, NYOMATOTT SALGÓ MÓR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents