Katolikus polgári leányiskola, Battonya, 1932

RUBER JANOS KÖNYVNYOMDÁJA. BATTONYA fl «miflSSZOnYUnK»-R0L REVEZETT SZEGÉRY ISKOLARŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ вяттопуя1 Róm. кятн. polg. ÜErtnYISKOlifl ÉRTESÍTŐBE ЯZ 1932-33. TflnÉyRÖLi. KÖZLI: AZ IRTÉZET IGAZGATÓSÁGA.

Next

/
Thumbnails
Contents