A Béke és a Szocializmus Kérdései, 1958 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1958-09-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A BÉKE ÉS A SZOCIALIZMUS KÉRDÉSEI A tartalomból Antonín Novotny: A béke és a sío- cializmus győzelméért + Li Fu csun: A Kínában folyó szocialista építés je­lenlegi szakaszának fő problémái Jr ö. Gtezerman, Ё. Vkralncev: Á szocia­lizmus és az állam -Д’ A gazdasági vál­ság és a munkásosiztály ★ A kom­munista és munkáspártok életéből I A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK ELMÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ FOLYÓIRATA

Next

/
Thumbnails
Contents