Református gimnázium, Békés, 1899

н шшшмтшт и А В Е К S I államilag segélyezett EV. REFORM. GYMNASIUM 1899'900-IK TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI: OSYÁTIL FERENOZ igazgató. BÉKÉS, NYOMATOTT Br. DRECHSEL GÉZA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN | 1900. I Г1ШЖ

Next

/
Thumbnails
Contents