Görögkatolikus főgimnázium, Belényes, 1913

M ANUARUL GIMNAZIULUI SUPERIOR GR.-CAT. §1 AL $COLII POPORALE ELEMENTARE :: GR.-CAT. DIN BELÉNYES—BEIU$ :: PE ANUL SCOLAR 1913-1914. PUBLICAT DE VASILE $TEFANICA DIRECTOR. ÉRTESÍTŐ A BELÉNYESI GÖR.-KATH. FŐGIMNÁ­ZIUMRÓL ÉS A VELE EGYBEKÖTÖTT :: ELEMI NÉPISKOLÁRÓL :: 1913—1914. TANÉVRE. BELÉNYES 1914. TODORÁN ENDRE AURORA“ könyvnyomdája Szamosújvárt 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents