Görögkatolikus főgimnázium, Belényes, 1914

ANUARUL GIMNAZIULUI SUPERIOR GR.-CAT $1 AL $COLII POPORALE ELEMENTARE GR.-CAT. DIN BELÉNYES —ВЕШ$ PE ANUL SCOLAR 1914-1915. PUBLICAT DE VASILE $TEFANICA DIRECTOR. ÉRTESÍTŐ A BELÉNYESI QÖR.-KATH. FŐGIMNÁ­ZIUMRÓL ÉS A VELE EGYBEKÖTÖTT ELEMI NÉPISKOLÁRÓL 1914—1915. TANÉVRE. BELÉNYES 1915. № TIPOGRÁFIA „AURORA“ A. TODORAN GHERLA—SZAMOSÚJVÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents