Görögkatolikus főgimnázium, Belényes, 1915

- mL ANUARUL G1MNAZIULUI SUPERIOR GR.-CAT. $1 AL §COLII POPORALE ELEMENTARE GR.-CAT. DIN BELÉNYES —BEIUS PE ANUL $COLAR 1915-1916. PUBLICAT DE VASILE $TEFAN1CA DIRECTOR. ÉRTESÍTŐ A BELÉNYESI GÖR.-KATH. FŐGIMNÁ­ZIUMRÓL ÉS A VELE EGYBEKÖTÖTT ELEMI NÉPISKOLÁRÓL. 1915 -1916. TANÉVRE. BELÉNYES 1916. TIPOGRÁFIA „AURORA“ A. TODORAN, GHERLA—SZAMOSUJVÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents