Belügyi Közlöny, 1911

BELÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTERIUM. 1911. XYI. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG«-NAL 1911-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents