Belügyi Közlöny, 1929

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1929. évi XXXIV. évfolyamához, (1.—61. szám.) A) Sorszám szerinti jegyzék. I. MOISZTEKI KENDELETEK. a) A m. kir. minisztérium (m. kir. kormány) rendeletei. 1928. évi La p 5.430. M. E. sz. Tanyai kirendeltség létesítése 10, 32 5.580. M. E. sz. A földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928 :XLI. törvénycikk életbeléptetése és végrehajtása 11,288,368 5.630. M. E. sz. Az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak, valamint ezek hozzátartozóinak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére az 1928 : XL. törvénycikknek megfelelő ellátása 86 1929. évi 1.120. M. E. sz. A Hatásköri Bíróság hatáskörének kiterjesztéséről és szervezetének mó­dosításáról szóló 1928 : XLI1I. törvénycikk végrehajtása 242 1.230. M. E. sz. A közalkalmazottak és nyugdíjasok lakáspénze az 1929. évi májusi bér­évnegyedre 340 1.300. M. E. sz. A földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928 : XLI. te. életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kiadott rendelet ki­egészítése és módosítása 11 288, 368 1.760. M. E. sz. A földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről alko­tott 1928: XLI. te. életbeléptetéséről és végrehajtásáról szóló rendeletben megállapított bejelentési határidő meghosszabbítása 11, 288, 368 2.540. M. E. sz. Szálas takarmánynak engedély nélkül külföldre szállítása 522 2.770. M. E. sz. A tartósan külföldön tartózkodó magyar honosoknak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére önkéntes biztosítása és önkéntes továbbfizetés­sel biztosítása 588 2.900. M. E. sz. A magyar filmgyártás fejlesztéséről szóló 4.963/1925. M. E. számú ren­delet módosítása 561 4.260. M. E. sz. Az óvadékképes értékpapírok jegyzékének közzététele és az üzleti bizto­sítékul és bánatpénzül elfogadható értékekre vonatkozó rendelkezések újabb megállapítása 1082

Next

/
Thumbnails
Contents