Belügyi Közlöny, 1939

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1939. évi XLIV. évfolyamához. (1-59. szám.) Á) Sorszám szerinti jegyzek. I. LKGFEiSŐBII KÉZIHATOKe Közliegyelem gyakorlása 2 7SS A kitüntetések alapszabályainak kiegészítése 654 ír. RKKDELETEIL a) A m. kir. minisztérium (üsszkormány) rendeletei 193H. évi 0.220. M. E. ÍZ. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben befizetéséről szóló rendelet h tályának további meghosszabbítása SÍ 9.230. M. E. sz. Az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló rendelet hatályának újabb meghosszab­bítása S8 9.590. M. E. sz. Az időszaki 1; pok, hírlrptudósító újságok, valamint híreket közvetítő egyéb vállal­kozások engedélyezéséről szóló rendelet kiegészítése í 9.780. M. E. sz. A mezőgf vdi sáj i munkások munkaerej", jogosulatlan kihssználásánck meggát­lásájól szóló 1923: XXV. te. 2—14. §-ai hatályának ez 1939. évre kiterjesztése %% 9.800. M. E. sz. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek pénzügyi közigazga­tása, Vi laniii.t a közszolgálati alkahmzotUk nyugellátása és betetsegélyczése 335 9.900. M. E. sz. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása 209 1839. évi » 150. M. E. sz. Az 1938: XV. tc. végrehijtásáról szóló rendelet kiegészítése ' r.~........,..! 31. 300. M. li. sz. A Pénzintézeti Központról szóló egyes jogszabályok hatályának a visszacsatolt Mvidéki területekre kiterjesztése és az ezzel kípesohtos rendelkezések tSS 820. M. E. sz. Az 1H90: 1. tc. 155. j-ának 1. pontja alapján szedett útadó kivetési kulcsának felemelése 83

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents