Belügyi Közlöny, 1944

1944-01-02 / 01. szám

KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISZTÉRIUM MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN VASÁRNAP ELŐFIZETÉSI ÁRA: Égési évre hatóságok és hatósági közegek részére 32 pengő, magánosok rtszére 38 pengő. CHEQUE-SZÁMLA SZÁMA: 100.900. TARTALOH. REUTOBLETEK. 5.630 1943. M. E. sz. A Magyar Szexit Koronához visszatért kárpátaljai területeken volt ma­gyar. illetőleg- volt cseh-szlovák közszolgálati alkalmazottak és nyugdíja­sok. valamint a m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség volt tagjai, s mindezek özvegyei és árvái magyar állampolgárságának igazolására a 7.600/1942. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidő meghosszabbítása 'i 14.902/1943. M. E. Hg. sz. A hadigondozás újjászervezéséről szóló 4.500/1943. M. E. számú ren­delet végrehajtása 537.800/1943. F. M. sz. A visszacsatolt területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel kapcso­latos kérdéseknek az erdőgazdasági ingatlanok tekintetében való szabályo­zására vonatkozó 970/1943. M. E. számú rendelet végrehajtásáról szóló 124.000/1943. F. M. számú rendelet kiegészítése "> 89.000/1943. H. M. éln. sz. A hadköteles korban lévő magyar állampolgárok külföldre utazása és ott tartózkodásának engedélyezése '> 64.600/1943. Ip. M. sz. Az 1939 : II. tc. 108. §-a alapján kiadott rendelkezések megszegéséhez fűződő büntetőjogi következmények (; 66.110 1943. Ip. M. sz. A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen a kémény­seprői munkakorületek ideiglenes megállapítása 7 66.120/1945. Ip. M. sz. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt Ung vármegye és Ungvár törvényhatósági jogú város területén a kéményseprői munkakerületek ideig­lenes megállapítása 9 66.500/1943. Ip. M. sz. Az egyes községekben (városokban) a fogyasztók részére közvetlenül kiszolgáltatható adóköteles petróleum mennyiségének újabb megállapítása 10 145.600 1943. K. K. M. sz. A közúti gépjáróművek forgalmának szabályozásáról szóló 41.000/ 1941. K. K. M. számú rendelet módosítása 11 155.000 1943. K. K. M. sz. A közhasználatú gépjáróművállalatok engedélyezési és ellenőrzési díjának újabb megállapítása 12 168.500 1943. K. K. M. sz. A nyílt árusítási üzletek nyitása és zárása idejének ideiglenes mó­ri osílása ' 12

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents