Belügyi Közlöny, 1951

1951-06-15 / 1. szám

"2. BELÜGYI KÖZLÖNY 3. szám b) a nem bizalmas jellegű (kör-) rendeleteket; c)• az egyes minisztériumoknak (országos főhatóságoknak) konkrét jogszabályokat magyarázó és értelmező közléseit, valamint az ezekre vonatkozó végrehajtási utasításokat; d) a rendőrség és tűzoltóság szervezeti vonatkozású rendelkezéseit; e) és egyéb utasításokat. A „Belügyi Közlöny"-ben megjelent körrendeletekre (utasítások és egyéb közleményekre) való hivatkozás megkönnyítése céljából az ügyszám után zárójelben közlöm a ,,Belügyi Közlöny"­nek azt a számát, melyben a rendelet megjelent (pl. 2.030/1951. F. M. (B. K. 1. sz.) A felterjesztés seknél és jelentéseknél a ,,Belügyi Közlöny"-ben megjelent körrendeletekre a zárójelben jelzett mó-* don kell hivatkozni. Elrendelem, hogy valamennyi hatóság (szerv) a „Belügyi Közlöny" példányait gyűjtse össze és azt az év végén évfolyamonként — a tárgymutatóval együtt — köttesse be. Az egyes kötete­ket gondosan meg kell őrizni és a könyvleltárba be kell vezetni. A „Belügyi Közlöny" szerkesztésével Dr. Vámos Miklós rendőr száz adóst bíztam meg. (Budcr pest, VI., Vörösmarty u. 32. Távbeszélő: 126—670-es vonalon, 26—58-as mellékállomás.) A „Belügyi Közlöny"-re vonatkozó minden felterjesztést erre a címre kell küldeni. 7 Házi Árpád s. k. belügyminiszter. TART Oldal I. Rész. 5440—1/1/1951. (VI. 14.) B. M. sz. A nő házasságkötésével kapcsolatos ki- és bejelentési kötelezettség megszüntetése 3 5.130—240/1951. B. M. sz. Az 5440—1(1)/1951. B. M. számú rendelet végrehajtása 3 II. Rész. Helyi tanácsok. 6.130—100/1951. B. M. sz. A bejelentési kötelezett­séggel kapcsolatos nyilvántartás vezetéséhez szükséges anyakönyvi adatok közlése 4 625.416/1951. BEM. sz. A kazánvizsgálati szolgálat ellátása. 4 8.140—957/1951. F. M. sz. Cséplésnél dolgozó mun­kacsoportok tagjainak jutalmazása az állami gaz­daságokban 5 8.650/1—956/1951. F. M. sz. Kocasertések ivartalaní­tásának szabályozása 5 144.000/47/1951. Élm. M. sz. A parkterületek men­tesítése a beadási kötelezettség teljesítése alól — 5 144.000/47/1951. Élm. M. sz. Baromfi- és tojásbe­adás teljesítésének nyilvántartása 5 145.989/1951. Élm. M. sz. Begyűjtési nyomtatványok kezelése 6 III. Rész. Rendőrség. 5.441—2/2/1951. B. M. sz. Az anyakönyvi értesítő­lapok kezelése és az ezzel kapcsolatos kihágási ügyek intézése — — — 8 13.336/1951. B. M. sz. Kiegészítő szempontok a rend­ALOM Oldal kívüli iratselejtezésről szóló minisztertanácsi határozat végrehajtásához 9 2.620/1951. (V. 31.) H. M. sz. Az állami tűzoltóság tagjainak a katonai büntetőjogszabályok hatálya alá helyezéséről szóló törvényerejű rendelet vég­rehajtása (Megjegyzés.) 10 18.055/1951. (VI. 3.) F. M. sz. A növényvédelmi zár­szolgálat végrehajtása — 10 18.058/1951. (VI. 6.) F. M. sz. Az 1951. évi nyári mezőgazdasági munkák végrehajtása 11 252.800/1951. (VI. 10.) Élm. M. sz. Az 1951. évi csép­lés szabályozása — 13 5.440—4/3/1951. (VI. 5.) B. M. sz. A szállodákban megszállt személyek bejelentése —• 15 Rendőrségi igazolványok érvénytelenítése 16 Fegyverokmányok érvénytelenítése 16 Község.slnevezések — 16 IV. Rész. Tűzoltóság. 368.198/1951. B. M. sz. Tudnivalók a mezőgazdaság szocialista szektorai tűzrendészetéről szóló B. M. rendelet végrehajtásához 16 368.199/1951. B. M. sz. Tájékoztatás a katonai bün­tetőbíráskodással kapcsolatos tudnivalókról 16 367.800/1951. (VI. 12.) B M. sz. Az állami gazdasá­gok, gépállomások, termelőszövetkezetek és ter­melőszövetkezeti csoportok tűzrendészetéről 17 Versenyfelhívás — 23 V. Rész. Vállalati közlemények. 5.264—1.982'1951. 1/3. B. M. sz. A Eelügyi Közlöny példányainak megrendelése a vállalatok részére 24

Next

/
Thumbnails
Contents