Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 3. évfolyam (1888)

517 BÖLCSELETI FOLYÓIRAT. —— SZERKESZTI ÉS KIADJA DK. KISS JÁNOS, A HIT- És BÖLCSELETTUDOMÍNY TANÁRA, A SZT.-ISTVÁN-TÁRSDLAT TUDOM. í:s IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA. HARMADIK ÉVFOLYAM. 1888. m TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents