Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 8. évfolyam (1893)

50517 BÖLCSELETI F 0 L Y Ó I R A T *** SZERKESZTI ÉS KIADJA D R KISS .JÁNOS A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓJA S TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA. A KIR. MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEMEN MAGÁN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 1893 BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents