Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 9. évfolyam (1894)

50517 BÖLCSELETI \ F 0 L Y Ó I H A T * * * SZERKESZTI ÉS KIADJA D R KISS JÁNOS TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A SZ.-ISTVÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓJA S TUDOMÁNYOS ÍS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, AZ AQUINÓI-SZ.-TAMÁS-TÁRSASÁG ALELNÖKE, A KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMEN MAGÁN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR. BUDAPEST AZ ATHENAEUM Jt. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1894. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 1894 F1 CfDi r ^ fJ^'TUWA- 'VtO/A^JOuu Aj

Next

/
Thumbnails
Contents