Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 10. évfolyam (1895)

5C517 Í® Hatum BÖLCSELETIW FO LYOI'RAT SZERKESZTI EH KIADJA D" KISS JÁNOS TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A BZ.-ISTVÁN-TÁRSOLAT IGAZGATÓJA S TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA. AZ AQUINÓI-SZ.-TAMÁS-TÁRSASÁG ALELNÖK K, A KIK MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMEN MAGÁM TAXÁK lós HF.KEBELEZETT IIITTUIiOR. fIZKDIK ÉVFÖÍYA3I. 1895 BUDAPEST AZ ATHenaeum r. társulat köny 1895. •jjfotfrtW HÍJMS tm c U budapesti w-"'

Next

/
Thumbnails
Contents