Bolond Istók, 1882. (5. évfolyam, 1-53. szám)

1882-01-01 / 1. szám

arigi mmm Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : DON PEDRÖ. Megjelenik vasárnap. Előfizetéd^ír negyedévre 2 frt. Egy szám ára 16 kr. Szerkesztőség és kiadóhivtal : Budapest, Kerepesi-ut 12. szám.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents