Bolond Istók, 1884. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1884-01-06 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM, 1884. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 6. Freund J. chemigrafia. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ : MEGJELENIK VASÁRNAP. szf.ekebztőség és kiadóhivatal: DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 fit. — Egyes szám ára 16 kr. Budapest, kerepesi Út 12. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, IX., MALOM -UTCZA 10. SZ. Németországban ADOLF STEINER, Annoncen-Expedition in Hamburg und Berlin. Hirdetési ár soronként 35 fillér. S7J»' í/J

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents