Bolond Istók, 1885. (8. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-04 / 1. szám

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ : DON PEDRŐ. MEGJELENIK VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Előfizetési ár negyedévre 2 fi t. — Egyes szám ára 16 kr. Budapest, kerepesi Út 12. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, IV., VÁCZI-UTCZA 11. SZÁM. Németországban ADOLF STEINER, Annoncen-Expedition in Hamburg und Berlin. Hirdetési ár soronként 35 fillér. Ci l' ^ / „ MAJ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents