Bolond Istók, 1886. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-03 / 1. szám

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ : MEGJELENIK VASÁRNAP. DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 írt. — Egyes szám ára 16 kr. ......................................................................................................................................... H IRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, IV. Szerkesztőség: IV. kér., hatvani-utcza 3. Kiadóhivatal : egyetem-uteza 4. VÁCZI-UTCZA 11. SZÁM.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents