Bolond Istók, 1889. (12. évfolyam, 1-52. szám)

1889-01-06 / 1. szám

Freund J. chemigrafia. kiadó-tdlajdonos és felelős szerkesztő : M E G J E L E NIK VA S Á R N A P. Szerkesztőség : IV. kér., zöldfa-uteza 24. DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 frt. —Egyes szám ára 16 kr. Kiadóhivatal : egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN IV, VÁCZI-UTCZA 11. SZÁM.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents