Bolond Istók, 1889. (12. évfolyam, 1-52. szám)

1889-01-06 / 1. szám

OL j^íij.omiiLiii!!!:1.1 'Hí! i'i i r.i nr 1 í i BOLOND ISTÓK. JANUÁR 6. CSAKY-REINDELET. Még ötven év előtt, ha visszanézünk, Bécsből jött szigorún a rendelet, Akkor Thun és Bach parancsolta nékünk: «Tanuld, rebel! magyar, a németet!» Mert«hundrebell», külömben láncz kezedre, Ha még «ugatni» is mersz magyarul! Kuffsteinba vélök, mind összekötözve, Ki német nyelvet nem tud s nem tanul! Azóta sok nagy év szállt el fölöttünk, Haladtunk, kaptunk alkotmányt, újat. Nem Thun és Bach, — kiktől szabaddá lettünk, Bölcs Csáky az, ki most parancsot ad. Ketten, bölcs Csáky és hős Fehérvári/ Törnek, németszót parancsolva, ránk. Ők a kaszárnyák s iskolák tanári, Muszáj, hogy német légy, magyar hazánk! /eÁt a éPdttyááísy STIalvináíicz. Ali 1 ma chére ! A föld szebben forog tengelye körül (tumt schöner upon its t’Axis) mióta cette beautiful Mar­guerite Klementina Má­riát — az alcsuti park legszebb margueritjét — mennyasszonyi bokrétába fűzték. A Klotild-szeretetház szerelem-házzá változott! József főlierczeg, a heroi­kus honvéd fővezér, le­tette a fegyvert az osztrák előtt és mindenki előtt Világos, hogy a kapitulácziót osztrák-magyar Ausgleich fogja követni, de a boldogság kvótája diesmal ganz egal lesz! Ah! Az én zsarnokaim nem akarnak fellázadni ellenem, hogy kapituláczióra zwingoljanak. Életem abból áll, hogy ellenségei­met — a férfiakat — hátrálni lássam, mais hélas, ez a győze­lem nagyon szomorú! Assuremant, ma chére, a házasság egészen divatba jön a főherczegek közt. Valerie után Marguerite! A triple alliance- okat a double-allianceok kezdik fölváltani. Sőt vannak doubiőz allianceok is. Olvastad, hogy Alfonz bajor princz (a regens cou- sinje) eljegyezte Arco Stepperg grófnőt, a ki polgári születésű anyától és vad házasságból származik ?! Anyját Oswald Pauli­nának nevezték. Az öreg Oswald war ein ganz hétköznapi spies- bürgermeister á la Gerlóczi oder Kada Mishka! Pah! Ilyesmit Magyarországon még egy fertály gentry sem követne el! Vad házasság! De az az egy gondolat megszelidithetne még egy arszlánt is, hogy Stepperg grófnőnek — 40 millió frt staffi- rungja van! Ah ! ma chére! Fényes pontok kezdenek mutatkozni Hoffnungjaim lát­határán. Teheránból jelentik a bécsi udvarhoz, hogy Naszr-Eddin sah tavaszszal unbedingt elindul európai útjára s entre-autre meglátogatja Budapestet is, a hol még nem járt! Sakk a sahnak! Hanem Schnasz-reddin, akkor lábaim előtt fog heverni! Hadi kárpótlás Milánért! Páh! Tout á tói for ever Arabella. P. S. A pozsonyi koronázási templomban ce samedi vezette oltárhoz Andrássy Xandi gróf Eszterházy Mária grófnőt! Hay- nald eskette őket. Auroras coronat opus! Finis! Még a zwie- backfishek is elém vágnak! Ara. Indítvány. Micsoda bolond gondolat volna amillenium fordulóján a megyék nevét régi hősök nevére változtatni., «Árpád megye!» Micsoda ungratiőz név. Mi? ha? hm ? Én indít­ványozok, hogy hogyha már uj neveket adjuk a megyék­nek, nevezzünk el azokat ama férfiak nevéről, a kik je­lenleg uralkodjak benne. így Arva-Nyitramegye lenne ... ... ... Abvahám megye. Somogymegye lenne ... __ ... __ Tallián megye. T emesmegye « ... ... ... __Ormós megye. H ontmegye « ... ... ... __ Majtliényi megye. Szatmármegye « __ ... __ ... Domahida megye. M intamegye « ... ... ... ... Bánffy Dezső megye. Csörsz-Törcs-Kisturul-Csobolyó m. lenne Basaváry megye. Ezen elnevezések volnának sokkal indokoltabbak. Mi? ha? _ • ■ v. Gr. Basavary Nepomuk, Csörsz-Törcs-Kisturul-Csobolyómegye főispánja. A két emlék. Megütötték a hirdetés dobját, És a jó közönség elé dobják A felhívást : honvéd-szobor kell-éP No hát csak adakozzál, hogyha kell, Mi meg majd viszszük ős Budára fel A szobrot a Hentzi-emlék mellé! Ott lesz neki a legméltóbb helye, A hol a hős védősereg feje Dicső nevének emlékét leié; Mi méltatunk védőt és támadót, Agyunkban hát ez eszme támadott: Tegyük e szobrot Hentzié elé! Ki ütköznék abba majd ezután, Látván immár emezt is ős Budán!P... Nos, megfér-e tűz s viz egymás mellett? Vitéz honfi és a zsoldos szolga — Kinek megfizetve minden dolga — Emléke, sorsa egyforma: ez lett P ! Hát a honnak érte haló fia S önkény kezében egy más machina A század végén már egy fogalom? S a fő, melyben ez az agyrém terme, Ennyit okult ez a szegény elme A gyászos, csúfos végű múltakon P ...

Next

/
Thumbnails
Contents