Bolond Istók, 1890. (13. évfolyam, 1-52. szám)

1890-01-05 / 1. szám

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ *. DON PEDRŐ. HIRDETÉSEK F ELV ETEL Freund .T. ohemigrafía . MEGJELENIK VASÁRNAP. Szerkesztőség: IV. kér., zöldfa - utcza 24. Előfizetési ár negyedévre 2 írt. — Egyes szám ára 16 kr. Kiadóhivatal : egyetem-utcza 4. I HIVATALA: BUDAPESTEN IV., VÁCZI-UTCZA 11. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents