Bolond Istók, 1891. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1891-01-04 / 1. szám

XIV. ÉVFOLYAM, 1891. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 4. FbEUND .1. CHEMIGRAEI A Szerkesztőség: IY. kér., zöldfa-utcza á4. Kiadóhivatal: egyetem-utcza 4. MEGJELENIK YASARNAP. Előfizetési ár negyedévre 2 frt.—Egyes szám ára 18 kr KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKE8ZTŐ DON PEDRŐ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents