Bolond Istók, 1892. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1892-01-03 / 1. szám

XV. ÉVFOLYAM, 1892. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 3 kiadó-tulajdonos És felelős szebkesztő: MEGJELENIK VASÁRNAP. Szerkesztőségi IV. kér., zöldfa-utcza 24. DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 frt.—Egyes számára 18 kr. Kiadóhivatal: egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN IV., VÁCZI-UTCZA 10. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents