Bolond Istók, 1893. (16. évfolyam, 1-53. szám)

1893-01-01 / 1. szám

XVI, ÉVFOLYAM, 1893. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 1. Freund J. chehigrafia kiadó-tulajdonos És felelős szerkesztő: MEGJELENIK VASÁRNAP. Szerkesztőség: IV. kér. zöldfa-utcza 24. DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 frt.—Egyes szám ára 18 kr. Kiadóhivatal : egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN IV., VÁCZI-UTCZA 10. SZÁM.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents