Bolond Istók, 1894. (17. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-07 / 1. szám

OY/ íyyxf/ XVII. ÉVFOLYAM. 1894. Freund J. chemigrafia kiadó-tulajdonos És felelős szerkesztő: MEGJELEN VASARNAP. Szerkesztőség: YIII., Sándor-utcza 23. sz. DON PEDRO. Előfizetési ár negyedévre 2 frt.— Egyes szára ára 18 kr. Kiadó-hivatal: egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, IV., EGYETEM-UTCZA 7. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents