Bolond Istók, 1895. (18. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

XVIII. ÉVFOLYAM. 1895. 1. SZÁM. 770 BUDAPEST, JANUÁR €L kiadó-tülajdonos És pelelős szebkesztö‘. MEGJELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség: VIII., Sándor-utcza 23. sz. DON PEDRŐ. Előfizetési áx negyedévre 2 írt. — Egyes szám ára 18 kr. Kiadó-hivatal: egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, VII., WESSELÉNYI-UTCZA 37.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents