Bolond Istók, 1896. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1896-01-05 / 1. szám

BUDAPEST, JANUÁR 5 1. SZÁM XIX. ÉVFOLYAM. 1896 eladó-tulajdonos és felelős szerkfsztő: MEGJELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség : Vili., Sándor-utcza 23. 8Z. DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévié 2 írt. — Egyes szám ára 18 kr. Kiadó-hivatal: egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, VII., BARCS A Y-UTCZA 15.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents