Bolond Istók, 1897. (20. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-03 / 1. szám

kiadó-tulajdonos És felelős szekkesztS: MEGJELEN VASÁRNAP. Rzeekeszxőséo : VIII., Szentkirályi-utcza 22 DON PEDRŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 frt. — Egyes szám ára 18 kr. Kiadó-hivatal : egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALAI BUDAPESTEN, VII., BARCSAY-UTOZA 15.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents