Bolond Istók, 1898. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

1 I 1 iTiinvi'irimiii 'i ' 1 ^•rv BOLOND ISTÓK. JANUÁR 2. HÍREK. + A vasárnapi szoeziálista tüntetés alkalmával hat zseb­tolvajlás történt. Csak ilyen bevés eltüntetés, mikor annyi a tüntető ? ★ ★ ¥ 13 A figyelem megint a bécsi lapok felé irányul. Mert ha Magyarország jövőjéről akarunk bizonyosat tudni, akkor csak a bécsi lapokba kell tekintenünk. ■k k ¥ x A khinai háború még nem kezdődött meg igazán. Az oroszok sem ütköztek meg, mert az «egy halottak» még mindig nem esett el. ¥ : ) A legelbizakodottabbak most a szoeziálista tüntetők. Mert még a rendőrség is vigyáz rajok, nehogy valamikép bán- tódásuk legyen. ¥ oo Az esti ülésen tömve volt a karzat. Természetes, hiszen preiniére volt. ¥ < A Tisza beállott, de Tibiszkus jövőmult generál intrikái még mindig nem fagytak be. 1848 1898. Exlex lett az állapot, Jól végzénk valóban! Nincsen törvény, meg se tartják. Épp mint negyvennyolczban! Szabadságharc^-jubileum Kezdődik dicsőén, Adjon isten negyvennyolczat Ez uj esztendőben! 67-től 98 Haladt szépen vissza, Kiegyezés nem fejlesztve, Lett visszaszorítva. Önálló vám? Ne adj Báni'y! Majd nyerünk — a réven! Adjon isten negyvennyolczat Ez uj esztendőben ! «Szabad lett a gondolat hÍTUDO Most szabad — a vásár! \ ^7) Szabadon nyomja a sajtót A fő törvény-sáfár. «Függetlenség» — sajtóhiba Ujságban és könyvben. Adjon isten negyvennyolczat Ez uj esztendőben! Vau szabadság, egyenlőség : Nemes, báró lista. Testvériség: mameluk lesz A szoczialista. Márcziust — áprilban üli A Ház illendően. . . Adjon isten negyvennyolczat Ez uj esztendőben! Kossuth népe «elvet fenn tart», S szavaz kormánypártra. Viczinál rebachlovag kell Szabadelvű gátra! Van alkotmány rendelettel, S a nép zeng dicsőén: «Adjon isten Bánffy-kormányt Ez uj esztendőben !»-oé|2js>­Br. Bánffy Dezső Újabb névjegy : szabad úszó, utolsó alkotmányos miniszterelnök. Mii t—:-----1-----------­• y/ í .4 szabotlelvű részvénytársaságban fenyegető válság töri ki. Klobusitzky nem mindenben ért egyet — Ti h is z- k u s exyenerálissimussal. * 4 4 ±_ Azt mondják, Bánomisénffy inog. Dehogy inog, lia sikerül neki Klobusitzkyt — megkérlelni. * * * oc Badeni vígan fütyörész a meleg kandalló mellett. Báno­misénffy is fütyörészne, de a szusz befagyott. ★ ★ 4 # Bánomisénffy bécsi jelszava eddig ez volt volt: «Magas kvóta és közös vámterület» ! Most jó volna a «Kicsi kvóta és közös vám», ha — volna ! * * * «4 Régi dolog, hogy az alkotmány csak chimera, csak papiros; mert ime Bánomisénffy szerint az igazi alkot­mány a — rendelet, mely elsül, az — ágyú. * * * A A nemzetközi szocziáldemokraták, pakiálva a kor­mánynyal és a rendőrséggel, megakadályozták a függetlenségi tiltakozó népgyülést. Gratulálunk az uj szövetségesekhez. Van­nak már szabottelvű szocziáldemokraták is ! * ★ 4 £ Bánomisénffy nem fél, hogy végre is úgy jár szocziál- demokrata barátjaival, mint a boszorkányinas, kit a fölidézett szolgaszellemek vizbe fulasztottak : — hiszen ő a nagy szabad­úszó ! A nagy tatik-tetiket végre is Tauszky kocsiján kör­menesztetik — Apanagy faluba. ★ *­4 •f< Bánomisénffy ismert szabadúszónk által azért lesznek mondva beszédek, hogy általok legyen demonstrálva a cloture béhozatalának szükségszerűsége.

Next

/
Thumbnails
Contents