Bolond Istók, 1901. (24. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

Freund J. chemighafia kiadó-tulajdonos ts felelős szerkesztö : MEG JELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség i Vili., Szeutkirályi-utcza22 DON PBDEŐ. Előfizetési ára negyedévre 4 kor.— Egyes szám ára 3 6 fii. Kiadó-hivatal: Egyetem-utcza 4. HIRDETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, IV., SZERVITA-TÉR 8.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents