Bolond Istók, 1902. (25. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

CHEMIGRAFIA. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ I MEGJELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség: VIII., Szentkirályi-utcza 22. DON PEDRŐ. Előfizetési ára negyedévre 4 kor.— Egyes szám ára 36 fii. Kiadó-hivatal : Egyetem-utcza 4. A HIRDETÉSEK BÉRLŐJE SÓLYOM J. JENŐ. XXV. ÉVFOLYAM 1902. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 5.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents