Bolond Istók, 1904. (27. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

XXVII. ÉVFOLYAM 1904. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 3. Freund J. chemigrafia. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ MEG JELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség : VIII., József-utcza 81. 8Z BÁRÓTI LAJOS. Előfizetési ára negyedévre 4 kor.— Egyes szám ára 36 fii. Kiadó-hivatal: Egyetem-utcza 4. A. HIRDETÉSI ROVAT BÉRLŐJE TENCZER GYULA BUDAPESTEN, SZERVITA-TÉR 8 /Z/ . ' » fLr. -

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents