Bolond Istók, 1904. (27. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

BOLOND ISTÓK. JANUÁR 3. Uj évre. Letelt az ex-lex esztendő. Milyen lesz vaj’ a jövendő ? Bizonyos, hogy nem lesz rosszabb: Tiszát nekünk már nem hozhat, Csupán vihet. Vigye is hát! Hordja el gyorsan az irhát! Ez az első kívánságunk . . . Addig mindig obstruálunk! Tartsunk, ha kell, új választást. Kibírunk bármily bő kasszát, Vesztegetést, erőszakot. . . Tisza-klikkel már jóllakott, Torkig jóllakott a nemzet, Gyalázatot már nem szenved, Szabadelviiségök veszély, Ebből a nemzet meg nem él. Egy kell: a nemzeti eszme, — Ettől kelünk új életre! Uj dicső életet kezdünk, Megjön újra régi kedvünk. De előbb az az egy-két száz, Kinek hazája a T. Ház, — Nem sokára üt az óra, — Megy az — eczetes korsóba! Szédelgőktől megtisztulva A munkához látunk újra. Kalandorok, országcsalók, Népámitók, fosztogatók, Akárhogyan fognak össze, Tűnni fognak mindörökre. Fő czinkosuk is veszni fog: Bécs vára már szörnyen inog. x Polónyi Géza — a Gézák kültagja — sül-fő Tiszával. Tárgyal és rendelkezik a Kossuth-párt eleveneivel és holtai­val. Nagylelkű ember ez a Polónyi. Elfelejtette, hogy Kossuthék tették ki a szűrét Szoboszlóról. AAA J A belvárosi képviselőjelölt lesz hát Polónyi. Egyúttal a Sasok bele fajzanak a kétfejű sasba. A A A >P A biharmegyei kotlók nagy része állandóan főispán­tojásokon ülnek. A főrendi tojások egyelőre megzápultak. A A A < Kiutalták már az állami tisztviselők pótlékát. A legtöbb annyit kapott, hogy épen elég volna Tisza Istvánnak egy hónapra — szivarra. * * * A A czárnét megoperálták. A czár magát operálta meg. A A A 13 A belga hadseregben a vezényleti nyelvet megváltoz­tatták. Persze őket nem fenyegeti a Balkán kérdés. A A A Azt fecsegi a fáma, hogy a német trónörököst egy amerikai énekesnő apai örömökben részesitette. Végre egy Hohenzollern, a ki az anyjától egészséges hangszalagokat örököl.-k k k = A trónörökös Bukovinában jár. Bizonyosan a magyar népéletet akarja tanulmányozni a —- csángóknál. * A A A oc A hyperliberális lapok szerint Samassa érsek támogatja az obstrukcziót. Se Samassának, se az obstrukcziónak nem válik szégyenére. # O Az Erzsébet-kioszk bérlője bérleengedést kér. Jobb, mintha árfelemelést csinálna. Fővárosi ügyek. Hogy félnénk a jövőtől mi? Csak jobb kor fog eztán jönni. A Tisza-klikk már haldoklik: Erőlködhet bátran holtig. Derű jön már csak utána, — Lesz magyarnak itt hazája. Tengeren túlról is jönnek: Százezerek visszajönnek! Bátran nézzünk hát előre: A magyarnak van jövője ! Hogy ne várna jó sors rája: A magyarnak nincsen párja. Karja, nyelve, szive, lelke, Becsülete s honszerelme A világon a legelső, -—- Ezért lesz nagy a jövendő ! Kornétás. A székesfőváros közgyűlése ismét megbuktatta Kun Gyulát. Nem választották meg alpolgármesternek. Hja, miért nem hív­ják — Kohnnak ? J AAA Kun Gyula 336 szavazat közül mégis kapott 137-et. Ennek a 137 bizottsági tagnak kellene csak a közgyűlésben lennie. A többi 263-ra nincs szükség. Elvégre 1+3 + 7 is = 11 -gyei, meg 2 + 6 + 3 is = 11-gyei. ^ Kun Gyula 137, Matuska 227 és Rózsavölgyi 207 szavazatot kapott. Mindhárom szavazatában szerepel a hetes szám. Jel­lemző a főváros törvényhatóságára! AaA Hembach Gyula vásárcsarnoki igazgató megint a becsületét kereste a bíróságnál. TJgy látszik, meg akarja hosszabbittatni szabadságát. * * * Hembachnak még négy sajtópöre van. Elmehet még nya­ralni is, mielőtt hivatalát visszafoglalhatja. Addig legalább nyugodhatnak a vásárcsarnoki árusítók. AAA A községi választások a tisztviselők választásával immár tel­jesen véget értek. Tehát kezdődik — az adókivetés !

Next

/
Thumbnails
Contents