Bolond Istók, 1905. (28. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

FREUND J. CHEMIGRAFIE KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BARÓTI LAJOS. MEGJELEN VASÁRNAP. Előfizetési ára negyedévre 4 kor.— Egyes szám ára 36 fii. Szerkesztőség: VIII., József-utcza 81. sz. Kjadg-hivatal : Egyetem-ntcza 4. XXVIII. ÉVFOLYAM 1905. ]. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 1. f TUD.EG'fETET'v

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents