Bolond Istók, 1908. (31. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. szám

XXXI. ÉVFOLYAM 1S08. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 5 FkEDND J. CZINKOOKAFIA. kiadó tulajdonos és felelős szebkesztö MEGJELEN VASÁRNAP. Szerkesztőség : VI., Bajza-ntcza 21. szám. BARÓTI LAJOS. Előfizetési ára negyedévre 4 K.—Egyes szám ára 36 fill. Kiadóhivatal : Egyetem-utcza 4.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents