Bolond Miska, 1864 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1864-01-03 / 1. szám

1-ső szám. Pest, Január 3. 1864. Y. évfolyam. HETI N АРТАК. Hétfő, jan. 4. Hall dán miniszter leköszönt. Az a hibája, hogy nevének nem felel meg s különös interpellációkat épen nem hall. Kedd, jan. 5. Az igazságot tán gyengédségből rajzolják be­kötött szemmel, miután naponkint száz meg száz kivégeztetésen kell körösztül mennie. Szerda, jan 6. Az álarcos bálok már egészen kimentek divatból; az emberek álarc nélkül is tudják egymást bolonditani. HETI NAPTAB. Csütörtök, jan. 7. Dámában a pénzemberek aggódnak, nem tudják pénzüket hová tenni; de hát még a miniszterek, ezek meg azt sem tudják, hogy fejüket hova tegyék. Péntek, jan. 8. Egy nagy iró azt mondta, hogy a humor nem egyéb, mint könyeken átszűrt nevetés. Szombat, jan. 9. Dánia most kétszeresen sürgeti a schleswigiektöl az adók befizetését; ne féljen ; befizetnek neki. Megjelen minden vasárnap. Előfizetési díj negyedévre 1 frt 50 kr. félévre 3 frt. — Az előfizetés és minden reelamátió a Bolond Miska kiadó-hivatalába (Barátok-tere 7. sz.) utasítandó. — A kéziratok Szokoly Viktorhoz (Kalap-utca 17. sz.) küldendők. Ha az „Ördög piluláit“ elnyelnék: s Föltűnnék X. Y. és Z. lapjaink j ö- vöje. Szarvasi ur egy szép reggel meg­pillanthatná a maga portréját. A török birodalom hitelezői meg­láthatnák azon státuscassát, amely nekik fizetni fog. 6 Megláthatnék a „béke é s b i z- t osság“ angyalait, melyeka „Nord“ szerint immár Varsó fölött lebegnek. És megszemlélhetnek azon „ket­tős о к о k“at, melyekből a „Nord“ meggyőződéseit meríti. Meglátnék azon nagy „buzgóságot“ is, melylyel némely bécsi szerkesz­tők a magyar lapvéleményeket ta­nulmányozzák. (Folytatása a 4-dik oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents