Bolond Miska, 1869 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1869-01-03 / 1. szám

1-ső szám. 1869. január 3-án. X-dik évi folyam. Hétfő, január 4. A ki politikát csak úgy „elvben“ követ, Vigyázzon, mert ő is elvben lesz csak követ. Kedd, január 5. Illatos újságok! — szinte orrom tömném — Kiállhatlan e sok miniszteri — tömjén. Szerda, január 6. Mért e „számadóknak“ bosszú regimenti ? Vádolja az, a ki magát nagyon menti. MiTo Csütörtök, január 7. Kelkáposzta Károly : föhadügyi titkár ! P á 11 f у Albert már most érsekké lesz itt már. Péntek, január 8. Vieliczkán sóval roszul azért állunk : Hogy — a mi absurdum ■—- szivattyú nincs nálunk. Szombat, január 9. Meg lesz a háború, el is kezdik már a Görög és török, ha Rothschild pénzt ad rája. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési dij negyedévre 1 frt 50 kr, félévre 3 frt, egész évre 6 frt. __Az előfizetés és minden reclamátió a Bolond Miska kiadó-hivatalába (barátok tere 7. sz.) utasítandó. Családi kép. i Uj évre. Beléptünk, benne vagyunk Immár az uj évbe. . . . Telyjesüljön a magyar nép Vágya, reménysége. Szabadelvű baloldalnak Nőjjön meg a szárnya. . . . Jobboldali hires többség Maradjon a skártba. Közös'ügyek szekerének Törjék ketté rudja. . . . Országpénzén liizó Tudnak Essék le a búbja. Delegáló vándor madár Ne rakjon itt fészket. . . . (S)irdogáló piczi Jankók Ne kapjanak pépet. Ne legyen a húrlmz képest Oly magas a-kóta. . . . Hadd legyen már egyszer Г vigabb Az a magyar nóta. Magyar czimert megbecsüljék, Ne tegyék újságra. . . . Hogyha látja, ne borsódzék Attól a nép háta. Magyar zászló lengjen Budán Ne fekete-sárga. . . . Hadd tekintsen minden magyar Büszkén fel Budára. — Te kis fiú, megmondtam már, hogy ne sípolj, meg ne dobolj ... hallod?... nem engedem. — De a nagybácsi meg megengedi ám. Beleléptünk, benne vagyunk Immár az uj évbe. . . . Telyjesüljön a magyar nép Vágya, reménysége.-'0'SS)@(O?0—

Next

/
Thumbnails
Contents