Bolond Miska, 1871 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-01 / 1. szám

ж. 1-só szám. 1871. Január 1-én. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési díj : negyedévre 1 frt 50 kr., félévre 3 írt, egész évre 6 frt. Az előfizetés és minden reclamátió a „Bolond Miska“ kiadó-hivataliba (barátok-tere 7-ik sz.) utasitandó. Szerkesztő Tóth Kálmán lakása: Zöldfa-utcza 39. sz. П. em. XII. évfolyam. Az újév ujévt.. Boldog újév... jaj de frázis, Hány, de hányszor mondtuk máris, No de mondjuk újra, szépen, Ha másért nem, szokásképen, Éljen a gróf Jul a papa, Kondorodjék szépen l\aja, A szakálla, meg a bajsza, Ne hallgasson sokat Bajsztra. jíljen vigan Rajner Pál is, Nőjjön rajta még a láb is, Ne izéljen mindjárt közbe : Ha négy-öten jövünk össze. Derék ember Kerka Károly, Miniszter ő a javából, Gyarapodjék mindenekben, Csak a deficitekben — nem. Reggel Délben. Este. Neveléssel karon járó Kultusz József, tudós báró, Kisérje őt a szerencse, Még Czuppant is feledtesse. Magyar Merkur: szürke S z 1 á v y, Tudjon, ha kell, légben szállni, Hogy ha utunk eső mosta: Járjon akkor is a posta. Szakállas gém, gróf Festetics... Ej, ne bántsuk, éljen ez is, jíljen Bécsben, Pesten vegyest, Csak ne tojjék annyi nemest! Horváth Bódi!.. hej, legkivált Neki mondjuk azt, hogy : vivát! jírje meg ez évnek végét, Törvényszékért szét ne tépjék. Gór о ve is éljen bízvást, Ne adjon sok biztosítást Oly vasútra, mely családi, így nem bántja majd C s a n á d y. Délután.

Next

/
Thumbnails
Contents