Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről (Budapest, 1883)

AZ ΟΚΟ Ιί I SÚLYOKRÓL ÉS MÉRTÉKEKRŐL ΙΊ ΝΛΙ.Υ HENTUIC LEV. TAGTÓL. (Olvastatott az 1889. október 9-én tartott osztályul ósben.) BUDAPEST, 1883. A Μ. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (A7. Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents