Kazinczy Ferencz (ford.): C. C. Sallustius' épen maradt minden munkái - Romai Classicusok magyar fordításokban 1. (Buda, 1886)

ROMAI LASSICUSO MAGYAR FORDÍTÁSOKBAN. KIADJA A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. ELSŐ KÖTET. SALLUSTIUS KAZINCZYTÓL ' ' '■ .........'■ ,r'~" ■* B UDÁN, a’ magyar kir. egyetem’ BETŰIVEL. M. D. CCC. XXX. VI.

Next

/
Thumbnails
Contents