Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években 1. (Budapest, 1911)

ÉLETEM ÉS MŰKÖDÉSEM MAGYARORSZÁGON AJZ 1848. ÉS 1849. ÉVEKBEN. IKTA GÖRGEY ARTHUR. (kiadta Brockhaus F. A. Lipcsében 1852) fordította németből id. GÖRGEY ISTVÁN. ELSŐ KÖTET. BUDAPEST. FRAN KLIN-TÁ R S U LAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents