Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években 2. (Budapest, 1911)

ELETEM ÉS MŰKÖDÉSEM MAGYARORSZÁGON .AZ 1848. ÉS 1849. ÉVEKBEN. IRTA GÖRGEY ARTHUR. (kiadta Brockhaus F. A. Lipcsében 1852) FORDÍTOTTA németből id. GÖRGEY ISTVÁN. MÁSODIK KÖTET. EGY FÜGGELÉKKEL. BUDAPEST. FRANKLIN -TÁ R S U LAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents