Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett primás emlékiratai 1848/49-ből (Budapest, 1928)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI szerkeszti TÓTH TIHAMÉR osztálytitkár II. kötet. . ________ .______________________, 1. szám. H ÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK ÉS KINEVEZETT PRÍMÁS EMLÉKIRATAI 1848/49-BÖL SCHEFFLERJÁNOS RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta s bemutatta 1928. évi május hó 11-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents