Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története (Budapest, 1898)

AZ 1848—49-IKI HARMADIK HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE. HEGYESI MÁRTONTÓL. BUDAPEST. FKÁN KLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents